Панорама Мишљеновца, 2010.

Панорама Мишљеновца, 2010.
Панорама Мишљеновца, 2010..Родно место Оснивача "Заветина, Србија, Звижд. 44°32′07″N 21°34′01″

1

Лавиринт , ПРОРОЧАНСТВО, НовиБуСур , РТАЊ , После свега , BALKAN ORIENT PRESS+ , Ново Друштво СУЗ , Рабош , КРОКОДИЛ , БОБОК,БОБОК , УЗДУЖ И ПОПРЕКО, БОБОК , ОВДЕ , УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА , Дукат ПРИЈАТЕЉИ , ЂАВОЉА КАПИЈА , Северци , Читав свет , ЦАРИГРАДСКИM ДРУМOM , ПОВРАТАК ПОРНОГРАФИЈЕ , (Пре)легат , Нова Станица у пустињи , СВЕТИОНИК , СРБИЈА У ОГЛЕДАЛУ, Бела и шарена Србија , КВОЧКА , Брисани простор , "ЗАВЕТИНЕ" низ , ВРТИБОГ , ИЗВЕШТАЈИ , Пејзажи Мозамбика , ЗАГОНЕТНА ИСТОРИЈА ,ЂЕРЂЕЛИН , ОПАНАК , ЗОВ АН ИЗАП , Музеј трговаца светлошћу , ЦЈЕЛОМУДРИЈА , Еденски врт , Имагинарни музеј , Србистан , Мобаров , РУЖИЧАСТИ ФЛАМИНГО И , Сурбита(р) , ЦРТА , ПОВРАТНО КОЛО , ВЕЗ , Вечити календар , Златна кочија , ДИНАР , АПОКРИФ , БЕЗДАНА УМЕТНОСТ , Тзв. АКАДЕМИЈА ФЕНИКС , Дописништво , ЗАВЕТИНЕ My Opera , ДВАПУТ ПОДВУЧЕНО , СТРШЉЕН , ЗМИЈА БЕЛА КАО СНЕГ , ДНЕВНИК , Ко врапчији кљун , Moesia Superior , АМБЛЕМ , Запис , КУЛА , "Бела мачка" , НЕИЗБЕЖНО , Ламент , АКАДЕМИЈА , БАШ ЧВОР , ЗАПИСИ , АЛМАНАХ , ДИЗ , СТООКЕ НОВИНЕ , ФРЕСКЕ "Сазвежђа З"

Translate

Претражи овај блог

Библиотека ПРОТОТИПА

Библиотека ПРОТОТИПА
Златна жица

среда, 29. април 2015.

БДЕЊЕ, Сврљиг, број 43, година XIII, јануар – март 2015.

Часопис за књижевност, уметност и културну баштину
Сврљиг, број 43, година XIII, јануар – март 2015.

ISSN 1451-3218

САДРЖАЈ

Славко Стаменић ЗМИЈА ПРОКЛЕТА И ЗМИЈА ОД МЈЕДИ .3
Борислав Живуловић ВУЧЈА ЛОЗА ЈОШИЋА ....7
Дане Стојиљковић АУГИЈЕВА ШТАЛА ............32
Љубомир Ћорилић СВИЦИ У МИЛЕШЕВИ ......38
Раша Перић СТРАЖИЛОВСКА БРОЈАНИЦА.............41
Александар Стаменковић НОЋНА ЗВОНА ГОРЊЕГ СТОЛИВА ...44
Жељка Аврић ПОВРАТАК .....66
Виолета Јовић КАТЛАБАН ..................69
Гордана Смуђа ГРАНИЦЕ .............................72
Ратко Зечевић А НЕЋЕШ ИЗМЕНИТИ НИШТА ..75
Живко Аврамовић ИЗ ФРАНКФУРТСКЕ БЕЛЕЖНИЦЕ ….............78 
Душан Стојковић  Ђ……………..............82
Надежда Михајловић ГОШЋЕЊЕ .............85
Енес Халиловић УНУТАР МАТЕРИЈЕ...........87
Ахмед Шавки О БОЖЕ! ………………………………………….............................90
Тахирих Фатима Барагани САМО ДОПУСТИ ВЕТРУ ..................................................93
Димитрије Тасић KЛЕТВА-ЗАВЕТ ДАНЕТА СТОЈИЉKОВИЋА ……….........95
Мирослав Тодоровић ДАНИ СУМОРНИ, СТИХОВИ ЖИВОТНИ ............................102
Момир Васиљевић КЊИЖЕВНИ ТРАКТАТ О ХРИШЋАНСТВУ, БОГУ И ЉУДИМА .....................................................................110
Вујица Бојовић ГЛАСОВИ, ЗАПИСИ, СУШТИНА СТВАРИ ..........................113
Слободан Лазовић КЊИЖЕВНИ СКАНДАЛ ИЛИ ПОЈАВА .................................119
Бошко Ломовић ЗА ИЗУЧАВАЊЕ И УПОРЕЂИВАЊЕ .....................................122
Мирослав Радовановић КОНЦЕНТРОВАНА ФОРМА АПСОЛУТНОГ САЖИМАЊА …126
Зоран М. Мандић ПЕСНИК МОЋНОГ ЛИРСКОГ ГЛАСА ..................................130
Ненад Трајковић МОЛЕБНО ДОЗИВАЊЕ ПОЕЗИЈЕ ..........................................132
Радослав Војводић КАКО ЈЕ ПОЧЕЛО? ...................................................................135
Саша Радојчић ПЛАВЕ ГРОБНИЦЕ ...................................................................141
Иван Ивановић ДЕЧАК ИЗ ДУБОВА ………………………………………......147
Недељко Богдановић НЕКОЛИКО ПОГЛЕДА НА ПОПИС СВРЉИШКОГ СРЕЗА ИЗ 1863. ГОДИНЕ .... 174
Милица Миленковић ПРЕОБРАЖАЈ ПЕРИШКОГ КАМЕНА ..................................181
Стамен Миловановић ЧУМИНА КОШУЉА .................................................................185
УПУТСТВО САРАДНИЦИМА ................................................196
  
         Изводи из овог броја:  

***
 .... Делом већ оспорена, књига „Ресавски венац“ сасвим сигур-
но покреће питање плагијатности: и ако је све истина, што Дончић износи, и ако ништа од тога није истина. На књигу, књижевност, они који сматрају да су позванији и упућенији, ваља
да одговори такође књигом – оспоравања или допуњавања. Ако  ништа друго, барем да се расправи колико и како се, свесно или несвесно, сме и може користити од материјала који су већ били употребљени. Какав год да буде исход, поезији неће штетити, имаће циљ који ваља рушити....
Слободан Лазовић : КЊИЖЕВНИ СКАНДАЛ ИЛИ ПОЈАВА (Милоје Дончић: РЕСАВСКИ ВЕНАЦ, Лестве, Косовска Митровица, 2014)

***
....У идеолошком смислу Дане је младалачки комунизам заме-
нио позним светосављем. „Кад Свети Сава уђе у нашу кућу
почиње свануће, кад изађе из наше куће настаје беспуће”, каже
Дане у једном стиху. Но врхунац Данетовог удвориштва Ми-
лошевићевој власти представља песма „Земља што роди чове-
ка”, објављена у гласилу Општинског одбора СПС Прокупља,
Топличком гласнику, чији је главни уредник Ратко Зечевић. Ту
песму је Дане посветио „команданту Треће армије Војске Југо-
славије, генералу Небојши Павковићу”. Песма има за циљ да
подстакне родољубље и отпор агресији НАТО пакта. У њој
песник у лику америчког пилота препознаје „овоземаљско ко-
пиле, ђавољег вампира, Клинтона”, који горе на небу пали ку-
мову сламу и загађује атмосферу, док српска војска на челу са
генералом Павковићем ушанчена у рововима на Косову брани
српску историју. Песник поручује тим натовским „псима рата”
да смо ми „небеска Србија на крају другог миленијума” и да
нам нико ништа не може. Дакле, ми смо „земља што роди чове-
ка што брани мајку планету”. Шта ми је друго преостало него
да констатујем да песма никад не изгуби толико колико кад се
стави у службу дневне политике.
Тако се Дане Стојиљковић представио у двострукој улози:
као несрећно дете које чезне за својим завичајем, али и као ра-
тоборни јуноша који би да се бије са целим светом...
    Иван Ивановић ДЕЧАК ИЗ ДУБОВА

***
Међу неземљоделцима налазимо службенике цркве: у
Пирковцу то је – Марко Пешић, парох са солидним имањем:
пет ливада, петнаест њива, три браника, виноград од 5 мотика
(што је највећи виноград у попису), башта; у Извору – Филип
Недељковић (који има две куће, две њиве, 4 ливаде, 2 браника,
башту).12

12 То је онај свештеник, коме се још нисмо одужили што је у
припреми терена за нову цркву 1866. године, пронашао, сачувао и
науци предао Сврљишке одломке јеванђеља из 1279. године, а кад је
током градње цркве у Извору, понестало кредита, продао је своју
њиву од једног хектара и десет ари и исплатио мајсторе. Самој цркви
обезбедио је и добру библиотеку – која ,,још траје“. Види о томе у: Н.
Богдановић, М. Ђорђевић, А. Богдановић: Библиотека храма
преподобне матере Параскеве, Ниш 2010, стр. 149–150 (казивање
Бранислава Накића).

Недељко Богдановић НЕКОЛИКО ПОГЛЕДА НА ПОПИС СВРЉИШКОГ
СРЕЗА ИЗ 1863. ГОДИНЕ
У култури и науци вредност податка расте са протоком
времена. Оно што је у једном тренутку жива стварност, што је
плод егзистенцијалних потреба, у другом времену је музејска
вредност, драгоцено сведочанство. Историјски процеси са свим
елементима своје логике (узроци, актери, чинови, последице)
временом прелазе у причу и ,,отресајући“ детаље обојене вре-
меном – ,,актуелном фактографијом“ и ,,конкретним датости-
ма“ приближавају се могућности свевременог. Лако, дакле,
прекорачују време, замењују имена, локалитете, мењају фабу-
лу, па понекад ,,изокрећу“ и резултат. Чињенице историјске
стварности, постају литерарне чињенице, казивање се претвара
легенду, легенда конкретну тековину сели у уметност или
мит.

        Часопис доноси обиље нових прилога, актуелних; чита се; за оне до којих не стигне у штампаном облику на папиру, редакција је омогућила бесплатно читање броја у целини на следећој интернет адреси: БДЕЊЕ, бр. 43, 2015.

    = импресум: Уредник Радослав Вучковић Уредништво Злата Коцић, Обрен Ристић, др Горан Максимовић, Русомир Д. Арсић, Виолета Јовић, Мирослав Тодоровић, Славиша Миливојевић и Зоран Гавриловић
Адреса Центар за туризам, културу и спорт, 18360 Сврљиг, Боре Прице 2 тел. 018/821-059 е-mail: bdenje_srg@yahoo.com Часопис излази четири пута годишње, цена примерка 250 динара, годишња претплата 1000 динара, за иностранство двоструко. Претплату уплаћивати на жиро рачун: 840-563664-40
Издавање часописа финансијски су омогућили Министарство културе и информисања и Општина Сврљиг

Виртуелни музеј "Сазвежђа З"

Библиотека ЗАВЕТИНЕ (1) Дељено са свима на светуНепрофитна електронска библиотека

Библиотека ЗАВЕТИНЕ (2) Дељено са свима на светуБиблиотека дигитализованих непрофитних издања

Библиотека Сава капија Дељено са свима на светуСвет српских уметница речи и слика

(У огледалу) Библиотека "Мадоне Одјека" Дељено са свима на светуНеговање култа песника и ренесансних духова

Академија Феникс Дељено са свима на светуОснивање "Академије Феникс

Архив у оснивању, 2 Дељено са свима на светуЧување архиве споменутог Алманаха за живу традицију, књижевност, превредновање и алхемију

Библиотека COGITO Дељено са свима на светуЧасопис за књижевност, уметност, културу, друштвена питања/site/usmeruvrtloga/

Библиотека АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА СВЕТА Дељено са свима на свету"Вентил

Библиотека БЕЛА ТУКАДРУЗ Дељено са свима на светуСтваралаштво М.Л. Белатукадруза (М. Лукића, 1950 –

Библиотека ВЕЛИКИХ ПРЕТЕЧА Дељено са свима на светуОткривање скривене историје

Библиотека Дефтердарова капија Дељено са свима на светунови књижевно складиште "Сазвежђа З

Библиотека дневника, бележница, мемоара Дељено са свима на светуОданде.ДОВДЕ (1969 - 2009 - 2016

Библиотека ЗАТИМ, ПРЕМА СВЕТЛОСТИ Дељено са свима на светуНепрофитно издаваштво

Библиотека Зона преливања Дељено са свима на светуПесници света. Укрштање

Библиотека ПЕЛАЗГИОН (1) Дељено са свима на светуЕлектронска библиотека превода и препева дела са српског језика на светске и са светских језика на српски

Библиотека ПРЕТЕК 1 Дељено са свима на светуБиблиотека савремених српских писаца

Библиотека ПРЕТЕК 2 Дељено са свима на светуБиблиотека савремених српских писаца, 2

Библиотека ПРЕТЕК, 3 Дељено са свима на светуБиблиотека "Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ"

Библиотека СВЕДОЧАНСТВА Дељено са свима на светуНепознато о познатима. Рефлектори усред мрака заборава

Библиотека СЕНКА ЧИПКЕ Дељено са свима на светуМагазин за поезију

Библиотека: Из заоставштине Дељено са свима на светуРукописне заоставштине писаца из Србије и са Балкана

Бора Станковић још порезник, још у завади Дељено са свима на светуСудбине српских писаца/site/vrbeijove/

Виртуелни музеј СУРБИТА Дељено са свима на светуЗаштитни знак: концентрични кругови

Епитаф Дељено са свима на свету/site/trubaodjek/

Заветине Дељено са свима на светуНа овом сајту се обједињује многострука делатност београдских "Заветина

МОБАРОВ Дељено са свима на светуЗАВЕТИНЕ:Ми

Музеј српских ренесансних духова (у оснивању) Дељено са свима на светуДухови Друге српсске ренесансе

Музеј Трговаца светлошћу Дељено са свима на светупопуларизација идеје о неопходности оснивања музеја појединих српских књижевника

Ново Друштво "СУЗ" Дељено са свима на светуАрхив "Друштва СУЗ"

Телеграми и писма Damianovitcha Дељено са свима на светуТелеграми Дамјановића из 1915. године

Памти, па....шири даље!